7/22/14

e kung ako kaya yung maglaro o gumawa ng ibang bagay kung kailan may (limited) free time kami pareho? :D