5/28/11

Day 11 - A picture of something you hate.


ayoko sa mga taong tanga o nagtatanga-tangahan. para silang sakit na nakakahawa. nako, lumayo kayo sakin please lang.