3/30/11i miss listening to perfume :3
sila lang yung artist na wala kong ayaw na kanta.