1/13/11

hindi porket hindi ako mahilig magtampo e wala na akong karapatan.