6/8/10

dapat ba?

o

hindi dapat?

-______-

you're just hurting him, nekowaii... as well as yourself T^T