5/10/10

friends come and go...

i'm so disappointed T______________T

kung sino yung mga inaakala kong sila na talaga, hindi pa rin pala. people change, nekowaii. people change. and you should get used to it.

uhh, fyi, iba yung tinutukoy ko dun sa previous post. at iba rin yung MGA tinutukoy ko dito.

however, thanks to those friends who chose to stay :D